Polityka prywatności – pobierz dokument PDF

Polityka Prywatności i Cookies
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Fundacja Akceptacja z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149, 61-525 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod KRS: 0000677679, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 783-175-89-44, REGON: 357283723 (dalej zwana „Fundacją”), gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej domeny.

Ochrona prywatności
Jako Fundacja Akceptacja kładziemy ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a zbierane w dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. Oświadczamy również, że wyłącznym administratorem danych jest Fundacja Akceptacja z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149, 61-525 Poznań.

Kontakt z nami
Jeśli masz pytania lub skargi związane ze świadczonymi przez nas usługami, skontaktuj się z nami: kontakt@akceptacja.org.pl.
Jeśli masz pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, Polityki Prywatności, a także jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych – pisz na adres kontakt@akceptacja.org.pl.
W powyższych sprawach możesz się kontaktować z nami również drogą pocztową na adres:
Fundacja Akceptacja, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149, 61-525 Poznań.

W jakim celu przetwarzamy dane
Podobnie jak większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Nie łączymy powyższych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę WWW. Pliki z logami mogą być analizowane m.in. w celu określenia częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów.
Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając pocztą elektroniczną, wypełniając formularz, składając zamówienia na produkty lub usługi, w zapytaniach kierowanych do Fundacji oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje Spółce jak np. zgoda na przesyłanie informacji marketingowych w formie newsletteru.

Pliki Cookies
W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików Cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Fundacji. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
· utrzymanie sesji użytkownika;
· zapisanie stanu sesji użytkownika;
· umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
· zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych;
· monitoring dostępności usług.

Kolejną kategorią plików Cookies są pliki ułatwiające korzystanie z serwisów. Są one wykorzystywane, aby umożliwić:
· przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
· zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
· przywrócenie sesji użytkownika;
· zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
· sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo;
· umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
· dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
· ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z portalem;
· przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
· wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
· wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Na naszych stronach mogą znaleźć się wtyczki i funkcjonalności podmiotów trzecich, które posiadają własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych. Funkcjonalności te wykorzystywane są w celu:
· monitorowania ruchu na naszych stronach WWW;
· zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych serwisów i umożliwiają nam dopasowywanie naszych serwisów i produktów do potrzeb odwiedzających osób;
· wykorzystania systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
· wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
· integracji z portalami społecznościowymi;
· realizacji płatności internetowych.

Mechanizmy, które będziesz mógł spotkać na naszych stronach, należą do firm:
Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
Facebook i Pixel Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com);

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Spółki nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.
Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Komu przekazujemy Twoje dane?
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
Gdy dane użytkownika przekazywane są odbiorcom danych, aby zrealizować usługę czy dostarczyć produkt lub w innych celach, do których zostało udzielone przez użytkownika upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych.
Twoje dane pozostają u nas. Przechowujemy je w specjalnych jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed nami. Spółka nie udostępnia danych osobowych użytkownika odbiorcom danych w sposób niezgodny z prawem.
Twoje dane nie są przez nas przekazywane do innych państw ani organizacji międzynarodowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Długość przetwarzania Twoich danych jest uzależniona od tego w jakim celu je nam przekazałeś.
Twoje dane osobowe przekazane w celu zawarcia umowy przechowujemy tak długo, jak długo trwa umowa, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Dane osobowe przekazane nam dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.
Spółka dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Twoje prawa
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody, w przeciwnym razie zakończenie przetwarzania realizowane będzie realizowane na podstawie innych przepisów.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, jednak musisz pamiętać, że w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć Ci określonych usług, jeśli nie podasz nam potrzebnych do tego danych. 

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Twoje dane nie służą nam do profilowania.

Zawartość strony
Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na stronie oraz przesyłane w formie newsletteru stanowią przedmiot praw Fundacji, oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej.
Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie zawartości strony w części oraz w całości. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych materiałów musicie uzyskać naszą pisemną zgodę.

Odnośniki do innych stron
Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych należących do Fundacji. Serwisy internetowe Fundacji mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których linki zamieszczamy.
Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności dotyczącymi tych stron.

Zmiany
W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną do niej odpowiednie modyfikacje.

Data aktualizacji 02.06.2023